Ansvarsfraskrivelse

Bemærk, at adgang til alle de websteder, som er udgivet af Grünenthal GmbH og dennes associerede selskaber (herefter benævnt "Grünenthal"), er underlagt betingelserne for brug ("Ansvarsfraskrivelse"). Ved at få vist webstedet erklærer du dig indforstået med denne ansvarsfraskrivelse.

1. Generelle oplysninger

Dette websted er et billede af Grünenthals virksomhed. Det indeholder oplysninger om Grünenthal Group, Grünenthal GmbH og dennes affilierede selskaber. Oplysningerne på webstedet om virksomheden, dens produkter og respektive indikationer er henvendt til jobansøgere, journalister, patienter og medicinsk personale. Webstedets indhold er indsamlet af et internt redaktionelt team og er kun til informative formål. Det redaktionelle team har ingen ekspertise inden for medicin. Webstedet indeholder ikke salgsfremmende markedsføring og understøttes ikke af sponsorer. Webstedet indeholder ingen former for reklame. Det hoster eller finansieres ikke med reklamer eller visning af kommercielt indhold. Vi tager heller ikke imod økonomisk støtte fra institutioner, hospitaler eller andre med relation til sundhedsvæsnet.

1.1 Aktualitet

Grünenthals redaktionelle webstedsteam gør sit bedste for at levere relevant og opdateret information om virksomheden og dens produkter på dens websteder. Grünenthal påtager sig dog ikke at levere nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af indholdet på disse websteder. Grünenthal forbeholder sig ret til at slette, ændre eller supplere indholdet på sine websteder eller at fjerne dem fra internettet enten helt eller delvist når som helst uden forudgående varsel uanset årsag.

1.2 Ansvarsfraskrivelse

Hverken dem, der driver Grünenthals websteder, eller andre parter, der er involveret i design, produktion eller levering af disse websteder påtager sig noget ansvar for direkte skader, skader, der opstår under transport, følgeskader, indirekte skader eller sanktioner, herunder skader, der er opstået som følge af adgang til disse websteder eller relaterede websteder, som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge ovennævnte websteder eller som følge af fejl eller udeladelser i indholdet på de tilsvarende websteder.

Webstederne indeholder hypertekstreferencer ("links") til oplysninger på servere, som drives af tredjeparter, og som ikke er under Grünenthals kontrol. Grünenthal påtager sig derfor ikke levere nogen garanti for korrekthed og nøjagtighed eller andre aspekter af sådanne oplysninger. Besøgende på vores websteder erklærer sig indforstået med, at brugen af links til tredjeparters oplysninger sker for egen risiko.

1.3 Ophavsret

Indholdet på Grünenthals websteder – og de data, der indgår i eller er nævnt på disse – er kun beregnet til informative formål. De må udelukkende anvendes til ikke-kommercielle formål.

Indholdet på disse websteder er – medmindre andet er angivet – Grünenthals ejendom og er derfor ophavsretligt beskyttet i henhold til den gældende verdensomspændende traktat for ophavsret og varemærker. Den pågældende forfatter bevarer udtrykkeligt ophavsretten. Kopiering, overdragelse eller enhver anden form for brug er forbudt. Hvis artikler eller afsnit i artikler udskrives eller kopieres, skal der betales et udskrivningsgebyr. Enhver brug af et mærke eller andre (vare)mærker på vores websteder er grundlæggende betinget af forudgående skriftlig godkendelse fra indehaveren af ophavsretten til disse.

2. Produktoplysninger

Vores websteder kan indeholde oplysninger om medicinske emner og terapeutiske foranstaltninger. Disse oplysninger må ikke bruges til diagnosticering af et helbredsproblem eller en sygdom, da de ikke bør eller kan erstatte anvisningerne fra en læge, som foretager behandling, eller et apotek. I hvert enkelt tilfælde kræver følsom medicinsk rådgivning en personlig samtale med en uddannet læge, en fysisk undersøgelse og i visse tilfælde andre diagnostiske foranstaltninger.