Erklæring vedrørende ansvarlig brug af opioidbaserede lægemidler


Generelle overvejelser ved håndtering af smerter med et hvilket som helst lægemiddel med en opioid virkningsmekanisme

Følgende generelle aspekter bør overvejes

  • En individuel, patientorienteret tilgang til diagnosticering og behandling af smerter er afgørende for at skabe en terapeutisk alliance mellem patient og klinikker.
  • Overvej patientvariable, som kan påvirke opioiddosis for den enkelte patient før anvendelse af opioider1.
  • Hos patienter med akutte smerter, fx postoperative smerter, bør brugen af medicin begrænses til kortest mulig tid1. Alle patienter skal udvælges omhyggeligt, risikofaktorer for misbrug skal evalueres og regelmæssig monitorering og opfølgning implementeres for at sikre, at opioider anvendes hensigtsmæssigt3-4 og i overensstemmelse med behandlingsmålene (smerteintensitet og funktionalitet) efter aftale med patienten3-4.
  • Patienter skal informeres om de potentielle bivirkninger af opioider og risikoen for at udvikle tolerance, afhængighed og misbrug3-4.
  • Optimal anvendelse af multimodale, ikke-opioide metoder er vigtig ved akutte og kroniske smerter, før optrapning til opioider eller sammen med opioidbehandling1.
  • Afhængighed kan opstå, selvom opioider tages efter anvisningen. Det er vanskeligt at fastlægge den nøjagtige prævalens af misbrug hos patienter i behandling med opioider mod kroniske smerter5.
  • Regelmæssige kliniske evalueringer er nødvendige ved langvarig behandling med opioider for at vurdere smertekontrol, påvirkning af livsstil, fysisk og psykisk velbefindende, bivirkninger og fortsat behov for behandling2.
  • Enhver langvarig behandling med opioider skal jævnligt monitoreres og genevalueres, herunder nedtrapning af dosen eller seponering af behandling3-4.
  • Tegn på opioidafhængighed skal monitoreres og håndteres3-4.
  • Patienter og offentligheden kan have gavn af undervisningsmaterialer og tiltag for at øge bevidstheden omkring ansvarlig brug af opioider6.

References:

M-N/A-DK-04-20-0001 April 2020